اعمال ضریب تعدیل سال97 در حکم استخدامی

پرسش

بنده معلم استخدام پیمانی از طریق ماده۲۸ ورودی مهر ماه سال۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش هستم. متاسفانه وزارت اموزش و پرورش در حکم ۹۷ ضریب تعدیل سال۹۷ موضوع بند (۷) تصویب نامه شماره ۱۴۸۹۶/ت ۵۵۳۱۳ه مورخ ۱۶/۰۲/۹۷و اصلاحات بعدی ان را اعمال نکرده است و میگوید چون از اول فروردین حکم نداشتین به شما تعلق نمی گیرد این در حالی است که همه وزارت خانه ها ضریب تعدیل را در حکم کارمندان استخدامی ۹۷ خود وارد کرده اند .وزارت آموزش و پرورش میگوید از سازمان اداری استخدامی استعلام گرفته و آنها اجازه اعمال ضریب تعدیل را نداده اند. حال این امر باعث شده که در سال ۹۸ یک بند از احکام ما کم شود به نام بند:تفاوت جز(۱) بند (الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۹۷ که موجب تبعیض و ضرر به ما در طول ۳۰ سال خدمت می گردد .سوال بنده این است که آیا وزارت آموزش و پرورش درست عمل کرده و علت تبعیض با سایر وزارت خانه ها در چیست؟ و شکایت به دیوان باید طرف شکایت چه کسی باشد؟ اداره محل صدور حکم و یا وزارت خانه آموزش و پرورش و یا سازمان اداری استخدامی و یا هر دو؟

0
wwwsamani 11 ماه 75 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )