افت خودرو

پرسش

سلام من باسه ماشین برخورد داشتم رضایت دونفر راگرفتم ولی یکی که ماشین206مدل 89 هم ازجلو ضربه خورده وهم از عقب که شدتش بیشترشکایت افت خودرو کرده وکارشناس دادگستری برای خودرو هفت میلیون افت خودرو درنظرگرفته به نظر شما چکار انجام دهم ایا به خودرو مدل 89 افت خودرو در نظر گرفته میشود

0
علی 11 ماه 65 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )