افزایش سرمایه سهام شرکت

پرسش

با سلام
سهم شرکت همسرم را که دو سهام دیگر دارد را به جهت مهریه از طریق اجرای ثبت توقیف نمودم و اینک دو شریک وی قصد افزایش سرمایه سهام خود  را دارند در این صورت برای سهم ثابت همسرم چه اتفاقی می افتد ایا ارزش سهم او که کما فی الثابق تغیری نمی کند کم شده یا خیر

0
Ehsan.1366 11 ماه 47 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )