اقدام برای سند

پرسش

با سلام ملکی حدود ۲۵ سال پیش قولنامه ای خریداری شده به علت نداشتن بنا امکان اقدام برای سند نبوده حال کلیه اصل مدارک از جمله سند اولیه قولنامه دزده شده و به اگاهی هم گزارش داده شده صاحب اولیه سند هم مجهول المکانه و هیچ اطلاعی ازش نیست برای اقدام به سند برای این ملک چگونه میتوان اقدام کرد ؟؟؟با تشکر

0
Karen 6 ماه 67 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )