الزام به تمکین

پرسش

سلام..من از خانومم پارسال برج شش برای الزام به تمکین شکایت کردم  و ایشان در دادگاه حاضر شدند و گفتند که حاضر به تمکین نمیباشند و دادگاه رای را به نفع من صادر کرد و پرونده مختومه اعلام شد..ولی وکیلم دوباره ماه پیش  برای الزام به تمکین بدون هماهنگی من از خانومم شکایت کرده دوباره با یک شماره پرونده جدید پرونده تشکیل شده آیا ممکنه همچین چیزی؟؟؟

0
رضا 4 ماه 64 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )