الزام به داشتن سند تک برگ برای فروش آپارتمان

پرسش

با سلام و احترام،

داشتن سند تک برگ برای فروش آپارتمان الزامی است یا همان سند های قدیمی سیم و سربی کفایت می کند ؟

با تشکر فراوان.

0
nkt 8 ماه 81 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )