اموری نظیر تقسیم سود سهام، تعیین پاداش اعضا هیات مدیره غیرمو

پرسش

اموری نظیر تقسیم سود سهام، تعیین پاداش اعضا هیات مدیره غیرموظف، تعیین حق الزحمه بازرسان، تعیین اندوخته قانونی و … با توجه به اساسنامه شرکت به مجمع عمومی سپرده شده است از طرفی با توجه به اینکه صورتجلسه مجمع برای اداره ثبت شرکت ها ارسال می گردد و این اطلاعات جز اطلاعات مالی محرمانه هر شرکتی محسوب میشود باید چگونه عمل کرد؟

آیا شرکت موظف است عدد و رقم مربوط به هر تصمیم را در متن صورتجلسه مجمع عمومی درج و ان را ارسال به اداره ثبت شرکت ها کند؟ آیا در صورت انجام اینکار اعداد و ارقام هم در روزنامه رسمی شرکت چاپ میشوند؟

یا میتوان تنها عنوان داشت که مثلا “با اختیار حاصله از ماده فلان اساسنامه مجمع در خصوص پاداش سود قابل تقسیم بین سهامداران تعیین تکلیف کرد”….در این صورت جزییات مربوط به این تقسیم سود و دیگر وظایف مجمع برای جلوگیری از اختلاف بین سهامداران تحت چه عنوانی باید صورتجلسه و در شرکت نگهداری شود؟

0
f_amini2000 2 سال 138 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )