امکان اعتراض به رای قطعی دادگاه عمومی درمورد تصادف رانندگی علی رغم مسئولیت شرکت بیمه که دراجرائیه صادره ازناحیه دادگاه،دادگاه مسئول پرداخت خسارت وارش را راننده دانسته نه شرکت بیمه

پرسش

باسلام
دررای صادره ازدادگاه عمومی مسئول پرداخت خسارت،دیه وارش راننده شناخته شده.پرسش اینجاست که مگرشرکت بیمه مسئول پرداخت نیست وچرا دادگاه این حکم راصادرکرده است وآیا دادگاه مجازبه صدورچنین حکمی بوده.وآیامیشودباوجود قطعی بودن رای دادگاه وابلاغ اجرائیه به شرکت بیمه مراجعه کرد وبه حکم دادگاه اعتراض کرد ومرجع اعتراض چه مرجعی است؟

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
Ebrahim 4 ماه 71 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. درود برشما

    شرکت بیمه زمانی اقدام به پرداخت دیه می نماید که شما جرمی انجام داده باشید وبموجب قانون مسئول پرداخت دیه تشخیص داده شوید .

    نگران نباشید بیمه مبلغ دیه را پرداخت میکند

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )