امکلت شکایت از ایادی قبل در صورت مصالحه با ایادی بعدی

پرسش

سلام ببخشید اگر کسی زمینی بخرد و به فرد دیگر بفروشد و این زمین هفت دست بخورد، سپس اثبات شود مال غیر است، بعد در نتیجه شکایت شده و چند ایادی از ایدی قبل شکایت کرده و فسخ میکنند. حال در این بین اگر کسی یا ید بعدی مصالحه کند ایا میتوان خسارت مصالحه را از فرد قبلی شکایت کرده پس بگیرد؟ یا شرط شکایت این است که مصالحه در وسط نباشه؟

0
حسین 11 ماه 59 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )