انتقال سند

پرسش

سلام پدر همسر من زمینی فروخته اما چون نصف مبلغ چک مدت دار بوده قرار بر این شده که هر وقت مبالغ چک وصول شد انتقال سند انجام شود.در هنگام قولنامه فیلم گرفته شده و همسر من به عنوان ضمانت تنظیم سند یک چک از خودش داده. اگر در این مدت پدر همسرم فوت شدن و انتقال انجام نشد و در آینده بقیه وارثین نسبت به انتقال سند اقدام نکردند آیا برای همسر من که چک داده بابت تنظیم سند مشکلی بوجود می آید؟ ممنونم

0
farzaneh 4 ماه 68 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )