انتقال ملک بدونه سند

پرسش

با سلام سند خانه گم شده و تنها کپی ان هست ایا میتوان یک دانگ از ان را در ثبت به نام کسی کرد و زمانی که پیدا شد و یا المثنی صادر شد در ان ثبت نمود.
با تشکر

0
Mohammadam 12 ماه 40 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )