انحصار وراثت

پرسش

با سلام مردی ۵ تا بچه داره و یک خونه داشته که سندش بنامش بوده این مرد زودتر از پدر و مادر خودش فوت میکنه آیا بعد از فوت پدر و مادرش نیز فرزندان آن پدر و مادر که خواهر برادر آن صاحب سند میباشند میتوانند ادعای ارث کنند ممنون

0
امید 11 ماه 55 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )