اگاه سازی از حق رشد

پرسش

5ماه ک بودم مادرم ب دلیل اینکه خواهرش بچه‌دار نمیشه منو ب خالم داد و الان بعد از 17سال منو از خانوادم ک بزرگم کردن جدا کردن و میگن باید پیش ما بمونی دیگه بزرگ شدی درصورتی ک من نمیخوام پیششون برگردم و میخوام با این خانوادم ک بزرگم کردن زندگی کنم ایا درصورت شکایت حکم رشد ب من تعلق میگیره و به نام این خانوادم ک بزرگم کردن میشم؟شاهد هم زیاد هست همه از این چیز خبردارن ک منو دادن و الان دارن اذیتمون میکنن ب خاطر تعصباتشون…میگن میری بازار یا خونه دوستات یا ارایش میکنی هردختری درحد ارایش دخترونه دوست داره ب خودش برسه…اصلا پیششون راحت نیستم راهی هست از این مشکل راحت شم؟

0
Zeynab 6 ماه 51 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )