اگررآی برعلیه شخص حضوری صادر گردد وآن شخص در زندان باشد ونفردیگری را بجای ایشان شاکی معرفی کرده باشد چگونه باید واخواهی کرد؟

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…

0
محمدشیخه پور 8 ماه 30 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )