اگر در جلسه اول شورای حل اختلاف برای استرداد جهیزیه مرد حاضر

پرسش

اگر در جلسه اول شورای حل اختلاف برای استرداد جهیزیه مرد حاضر نشود چه حکمی صادر میگردد؟

0
روح اله روحانی 3 روز 17 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse