اگر کلاهبرداری بدون اینکه من بدانم از من برای مقاصد شوم خود

پرسش

اگر کلاهبرداری بدون اینکه من بدانم از من برای مقاصد شوم خود استفاده کند ایا میتوانم خود را تبرئه کنم.ضمنا من مدارک کافی برای اینکه فقط میخواستم برای او کار کنم را دارم ولی از نیت شوم او خبر نداشته و از من سواستفاده کرده

0
mobin 11 ماه 127 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )