اگه من لیسانس عمران بگیرم میتونم برای پزشکی عمومی خارج

پرسش

سلام اگه من لیسانس عمران بگیرم میتونم برای پزشکی عمومی خارج ازکشوراقدام کنم وباوثیقه سربازی روحل کنم یاراهی وجودداره برای من؟

0
newspapor 10 ماه 120 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )