ایا خانواده مادرم بعد مادرم میتونن ادعای مال کنن؟

پرسش

سلام
سوالی مدتهاست ذهنم مشغول کرده. پدرم قبل فوتش همه دارایی خودش به اسم مادرم زده و الان پنج سال که پدرم فوت شده. مادر مادرم زندست و مادرم۳خواهر دارد امکان دارد اگر خدای نکرده اتفاقی برای مادرم برسد خانوادش ادعای مال کنند؟؟

0
طاهره 8 ماه 32 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )