ایا میتواند ادعا کند و منزل را از من پس بگیرد؟

پرسش

با سلام. من منزلی در پرند خریداری کردم و سند به نام من است. شوهرم مقداری از پول این منزل رو داده و‌مدرک چک و …. دارد. ایا میتواند ادعا کند و منزل را از من پس بگیرد؟

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
لیلا 2 سال 218 نمایش 0

پاسخ ها ( ۲ )

  1. با سلام. من منزلی در پرند خریداری کردم و سند به نام من است. شوهرم مقداری از پول این منزل رو داده و‌مدرک چک و …. دارد. ایا میتواند ادعا کند و منزل را از من پس بگیرد؟

  2. با سلام. من منزلی در پرند خریداری کردم و سند به نام من است. شوهرم مقداری از پول این منزل رو داده و‌مدرک چک و …. دارد. ایا میتواند ادعا کند و منزل را از من پس بگیرد؟

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )