ایا پس از محکوم شدن در دادگاه حقوقی به پرداخت دین

پرسش

ایا پس از محکوم شدن در دادگاه حقوقی به پرداخت دین ودادن اعتراض و اعصار و رد شدن انها مجددا اجرایه با مهلت صادر می شود یا مستقیم جلب صادر می شود

0
mer1350 11 ماه 138 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )