ایا یه دختر 21 ساله مجرد بدون اجازه پدر یا مادرش میتونی ملکی

پرسش

ایا یه دختر 21 ساله مجرد بدون اجازه پدر یا مادرش میتونی ملکی رو که بنامش هست رو بنام کس دیگه بزنه…؟

0
Mahdi 2 سال 142 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )