اینجانب در مرداد ماه سال 96 اقدام به اجاره آپارتمانی نموده و

پرسش

اینجانب در مرداد ماه سال 96 اقدام به اجاره آپارتمانی نموده و به مدت یکسال در آن اقامت نمودم. پس از اتمام مدت قراداد به طور شفاهی و بدون هیچ شاهدی برای تمدید مدت قراداد برای یک سال توافق نمودیم. اما هیچ اجاره نامه ای امضا نکردیم. پس از مدت سه ماه و پرداخت اجاره بهای جدید مورد توافق، شرایط به گونه ای پیش رفت که بنده تصمیم به تحویل آپارتمان گرفتم. این موضوع را 45 زودتر به صاحبخانه اعلام نمودم. سئوال اول: آیا پرداخت اجاره جدید بدون وجود قولنامه، به معنی تمدید خودکار قرارداد است (نظر بنگاه دار)؟ سوال دوم: پس از گذشت مدت تعیین شده (45 روز) چنانچه موجر پول پیش دریافتی را پرداخت ننمایید، چه باید کرد؟ سوال سوم: تا چه مدت بنده بایستی با این شرایط پس از گذشت مهلت داده شده اجاره بها پرداخت نماییم؟

0
Siami.alireza@gmail.com 3 ماه 91 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse