اینجانب یک فقره وام مسکن جانبازان از بانک تجارت

پرسش

باسلام

اینجانب یک فقره وام مسکن جانبازان

از بانک تجارت دریافت کردم در بدو دریافت وام میل 3 میلیون ریال بانک جهت کارمزد ولیمه وام در یافت کرد

الان میگوید شما باید پول بیمه منزل مسکونی را سالانه که بنفع بانک بیمه شده است را پرداخت کنید.

اولا” بیمه اجباری قانونی است.

دوم .منزل من از طرف اداره 30 بیمه است.

سوم را جلوگیری از این عمل بانک چطور است

0
علی 1 سال 171 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )