باج گیری

پرسش

سلام

اگر شخصی( فامیل )شنود داخل تلفن کارگذاشته باشد و از آن سواستفاده کند و باج بخواهد میشود از شخص شکایت کرد؟

0
مهدیس 4 ماه 76 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )