باسلام درحال جدایی از همسرم هستم پسری ٧ ساله دارم خ

پرسش

باسلام

درحال جدایی از همسرم هستم

پسری ٧ ساله دارم

خانمم بیماری صرع داره و پسرم بیماری ژنتیکی داره

خانمم شرط قبول طلاق توافقی رو  حضانت پسرم به مادرش (مادربزرگ پسرم) گذاشته

مادر همسرم سرطان داره

من چه شروطی برای حضانت پسرم میتونم بذارم که بعدا بتونم پسرم را پس بگیرم

0
بهناز 9 ماه 92 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )