باسلام درحال جدايي از همسرم هستم پسري ٧ ساله دارم خ

پرسش

باسلام

درحال جدايي از همسرم هستم

پسري ٧ ساله دارم

خانمم بيماري صرع داره و پسرم بيماري ژنتيكي داره

خانمم شرط قبول طلاق توافقي رو  حضانت پسرم به مادرش (مادربزرگ پسرم) گذاشته

مادر همسرم سرطان داره

من چه شروطي براي حضانت پسرم ميتونم بذارم كه بعدا بتونم پسرم را پس بگيرم

0
بهناز 4 ماه 61 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse