باسلام درصورتیکه بخواهم اموال و دارایی هایم را در وصیت نا

پرسش

باسلام

درصورتیکه بخواهم اموال و دارایی هایم را در وصیت نامه تقسیم کنم چه حداقل هایی در تقسیم  برای همسر و فرزند بایستی رعایت گردد؟!

یعنی قانون چه حداقلی را برای فرزند و همسر در نظر گرفته و باقی را که میتوانم در وصیت به غیر ببخشم چه مقدار از اموال و دارایی میباشد؟

0
hz 1 سال 151 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )