باسلام در ایام محرم برادرزاده من باکسی مشاجره داشته ودرای

پرسش

باسلام

در ایام محرم برادرزاده من باکسی مشاجره داشته ودراین میان فقط مشکل دست به یقه شدن بوده یعنی برادرزاده من فقط یقه پیراهن طرف مقابل را محکم فشار داده واین باعث یک خراشیدگی خیلی سطحی در گردن اوشده که به پزسک قانونی مراجعه کرده وامروز به دادسرا رفتند وبرادرزاده من بازداشت شده ……دادیارگفته وثیقه ۱۲ میلیونی ببریم تا موقتا ازاد بشه امکان داره توضیح بدین چطوری به این سرعت کادها انجام شده و متهم رو بازداشت کردند و اقدام ما چیه درحال حاضر

0
دشتی 4 ماه 94 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse