باسلام
من یه چک به مبلغ۳۸۰میلیون ت

پرسش

باسلام

من یه چک به مبلغ۳۸۰میلیون تومان بانک ملت رو برگشت زدم که بعدازمسدودیت حسابهای صاحب چک متوجه شدم توبانک ملی همین مبلغ چک رو داره وحسابیشو مسدود کردم حالا من باید چیکارکنم

0
سید جمیل 4 ماه 121 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse