باسلام میخواستم بپرسم که اگر یک دستگاه اجرایی بخواهد از یک

پرسش

باسلام
میخواستم بپرسم که اگر یک دستگاه اجرایی بخواهد از یک اپلیکیشن یا کسب و کار مجازی شکایت کند، کدام قانون بر آن حاکم است؟
بخشنامه جدیدی که دولت برای ممنوعیت شکایت از این اپلیکشین ها صادر کرده، آیا مغایرتی با هیچ قانونی در این زمینه دارد یا خیر؟
ممنون

0
amir 2 هفته 13 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse