باسلام ،،در حکمی که از سوی دادگاه تجدید نظر دریافت کردم دادگ

پرسش

باسلام ،،در حکمی که از سوی دادگاه تجدید نظر دریافت کردم دادگاه از حیث بزه ایراد ضرب و جرح عمدی طرف رو محکوم پرداخت به دیه کرده که رای دادگاه بدوی رو  قطعی دونسته ولی در اخر نوشته در خصوص بزه ایراد ضرب و جرح عمدی قرار موقوفی اجرا صادر و اعلام می شود،،این تناقض دلیلش چیست؟؟توضیحات اینکه در خصوص جرم فوق هیچ رضایتی داده نشده است

0
pouya.alinezhad292@gmail.com 1 سال 132 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )