باسلام ایا پس از دادن وکالت بلاعزل به فرد موردنظر و اقرار وا

پرسش

باسلام ایا پس از دادن وکالت بلاعزل به فرد موردنظر و اقرار واگذاری تمامی حق و حقوق از جمله رهن ، اجاره و فروش در متن وکالت نامه فرد مورد نظر میتواند تمامی این اختیارات را بر ملک داشته باشد؟

0
Sasha2002 7 ماه 108 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )