باسلام برای شکایت کیفری به کجابایدمراجعه کنم وآیااول باید سامانه ثنا راثبت نام کنم؟؟

پرسش

باسلام برای شکایت کیفری به کجابایدمراجعه کنم وآیااول باید سامانه ثنا راثبت نام کنم؟؟

آیاشورای حل اختلاف برای این منظور خوب است یاباید به دادسرابروم

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
نفیسه رجالی 2 سال 98 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. متاسفیم این یک پرسش خصوصی است

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )