باسلام بنده سرنشین خودروی پرایدی بودم که بابرخوردبااسکانیا ت

پرسش

باسلام بنده سرنشین خودروی پرایدی بودم که بابرخوردبااسکانیا تصادف کردیم وراننده اسکانیا مقصربود راننده پراید وسرنشین دیگه صدمه دیدن ولی بنده هیچگونه صدمه ای ندیدم ایادیه شامل حال من میشودیاخیر

0
dr.reza68@gmail.com 4 روز 2 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )