باسلام خدمت شما سوال بنده درمورد جعل قولنامه است امیدوارم ک

پرسش

باسلام خدمت شما
سوال بنده درمورد جعل قولنامه است امیدوارم کمکم کنیدچون واقعا به راهنماییتون نیاز دارم.
حدود۱۸ماه پیش خونه ای خریدم که بعداز عقد قرارداد بنگاه بابت اینکه فروشنده یک چک ضمانت بیاره و وارد قولنامه کنندقولنامه رو تحویل ندادن ومن بعدازیک هفته برای انجام کاری قولنامه رو گرفتم ویک کپی برابر اصل در دفترخانه از روی اون گرفتم. وبعدمجددقولنامه روتحویل بنگاه دادم که متاسفانه درمدت یکماهی که قولنامه دستش بوده درداخل قولنامه دست برده وجاهایی روبه نفع فروشنده نوشته.که این روهم بگم کلابنگاه مال فروشنده بوده وما ازاین موضوع خبرنداشتیم.بعدازشکایت کیفری حالا فروشنده مدعی شده هنوز قولنامه تکمیل نشده رفتن کپی گرفتن.میخوام بدونم شنبه که میرم پیش قاضی اولا چیکارکنم ودومارای قاضی چی هست؟باتشکرازشما

0
حسین 4 ماه 44 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )