باسلام خدمت شما بنده مشاوره یک کار حقوقی مربوط به یک قطعه زم

پرسش

باسلام خدمت شما بنده مشاوره یک کار حقوقی مربوط به یک قطعه زمین زراعی در عسلویه به عهده گرفته ام که این زمین در سال ۳۲ یا ۴۲ پلاک کوبی داشته وقسمتی از این زمین را که خارج از فنس پارس جنوبی است را قبلا به مالک سند داده اند و بقیه زمین جزو پارس جنوبی است واز منابع طبیعی در دادگاه شکایت کرده ایم بعد از چند سال میگویند شاید و به احتمال قوی جزو موات میباشید واز طریق اراضی باید شکایت کنید آیا ممکن است زمینی که پلاک کوبی داشته را باید از سازمان اراضی شکایت کنیم ؟ممنون از زحماتی که برای راهنمایی بنده میکشید

0
Kazemi 4 ماه 55 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )