باسلام درمجتمع ما دو واحد ازپرداخت …

پرسش

باسلام درمجتمع ما دو واحد ازپرداخت شارژ خوداری می کنند درضمن خدمات عمومی قابل قطع نیست
نیاز به راهنما ونیز یکنفر کارشناس دراین رابط برای پیگیری نیاز میباشد.لطفاً راهنمائی فرمائید.

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
مصطفی صنایعیان 8 ماه 100 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. متاسفیم این یک پرسش خصوصی است

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse