باسلام.دوستم یک چک را در موعد مقرر ۱۵روزه برگشت زده و با پشت نویسی به بنده انتقال داده است.بعد از گذشت سه ماه و بیست و یک روز از شخصی که قبلا پشت چک را بعنوان ضمانت امضا کرده شکایت حقوقی کرده ام.آیا طرح دعوی من از ضامن قابل سمع است یا خیر؟

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…

0
محمد 12 ماه 69 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )