باسلام عروسم که محل سکونت خود و همسرش تهران بوده بعد از عزیم

پرسش

باسلام عروسم که محل سکونت خود و همسرش تهران بوده بعد از عزیمت به شهرستان استان دیگر(خونه پدرش) با گرفتن گواهی پزشکی وبا شهادت پدر وعموی خودش علیه پسرم به ضرب و شتم و ترک انفاق شکایت کرده قاضی به هشت میلیون دیه و شش ماه حبس تعزیری علیه پسرم حکم داده پسرم چگونه بی گناهی خودش را ثابت کنی که همسرش را نزده از خونه بیرون نکرده پسرم کارمند دولت و پیشینه کیفری ندارد موقع بردن دومادم ودخترم اونجا بودن که پدر وعمویش به زور وصحیح سالم بردنش

0
Goorqee.yo 2 سال 100 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )