باسلام.لطفا شرایط ارث وحق و حقوق فرزاندخوانده راشرح دهید درص

پرسش

باسلام.لطفا شرایط ارث وحق و حقوق فرزاندخوانده راشرح دهید درصورت ارث نبردن فرزندخوانده وفوت پدرخوانده ارث متوفی به چه کسانی تعلق میگیرد.

0
M.D 4 ماه 52 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )