باسلام . لطفا فوری به من کمک کنید. من ۱۴ ساله هستم و خ

پرسش

باسلام .

لطفا فوری به من کمک کنید.

من ۱۴ ساله هستم و خیلی کم رو و خجالتی هستم و هرچه هم با او مبارزه میکنم باز شکست میخورم.

لطفا به من کمک کنید چون همین خجالت باعث دست پا گم کردنم و زشت شدنم در جمعی میشود.😣😥😥😟😟😟

0
سیاوش طالب نژاد 1 سال 122 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )