باسلام من وخانومم تصادف کردیم پزشک قانونی شکستگیهای من روتای

پرسش

باسلام من وخانومم تصادف کردیم پزشک قانونی شکستگیهای من روتاییدکرده بودمال خانومم رونه بعدرفتیم دادگاه ماروفرستادبیمه حالابیمه اعتراض زدرفت شورای سه نفره اونم جفتش رونوشته باصدمات همخونی نداره دوتاشم

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
ahmadzade20 1 سال 145 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )