باسلام همسرم شکایت کرده انداختمش بیرون درصورتیکه خداشاهدمادر

پرسش

باسلام همسرم شکایت کرده انداختمش بیرون درصورتیکه خداشاهدمادرش خاله مادربزرگ اومدن بردنش درجا اختلاف سازش نکرد اما قاضی شورا انگار بااونا بود من هرچی گفتم قبول نکرد پرونده فرستاد دادگاه درضمن به من گفتن برو تا خبرمیدیم بهت بعدکن همسرم ومادرخانم نیم ساعت نگه داشتن راه چاه یاد دادن توحل اختلاف حالا من چیکار باید بکنم باتشکر راهی جلوی پای من بگذارید

0
Mk 10 ماه 125 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )