باسلام همسر بنده یک روز بدون اطلاع بنده کلیه وسایل ولوازم من

پرسش

باسلام همسر بنده یک روز بدون اطلاع بنده کلیه وسایل ولوازم منزل وحتی پول ووسایل شخصی بنده را برداشته ومنزل را ترک کرد وپول پیش و کلیه اموالم را توقیف .

بنده بابت عدم تمکین شکایت کردم البته در دادگاه از من پرسش شد که منزل تهیه کرده اید بنده پاسخ آری دادم وبا پرسش بعدی مبنی بر تهیه وسایل منزل بنده گفتم وسایل را بیاورد و یا اگر قانون میگوید بنده باید تهیه کنم تا اینکار را انجام دهم البته متاسفانه به همین دلیل دادگاه رای بر علیه بنده داده و حال دادگاه نفقه نیز با اینکه بنده اظهارنامه ناشزه بودن ایشان را ارائه دادم حکم ان دادگاه را نیز مرتبط با رای دادگاه تمکین میدانند لطفا راهنمایی کنید

0
Mohamad 1 سال 128 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )