باسلام وقت بخیر ما در یک ساختمان 8واحدی زندگی میکنیم منبع اب

پرسش

باسلام وقت بخیر ما در یک ساختمان 8واحدی زندگی میکنیم منبع اب ساختمان سوراخ شده و تغویض کردن اما منبع قدیمی نصفش در انبار ما قرار دارد از اونجایی که توی سند مساحت انبار ما بیشتر از مقدار فعلیه و اگه این منبع کهنه برداشته شه انبار ما به حد حساب میرسه تعدادی از واخد ها میگن ربطی به ما تداره و بذارید منبع همونجا بمونه بیرون اوردن این منبع بزرگ هزینه بر هست چون باید جوشکار بیاد ببره ایا حق با ماست و بقیه باید کمک نالی کنن تا بیرون بیاد ??یا باید هودمون جدا هزینه کنیم ??//

0
كاوه 1 سال 157 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )