باعرض سلام وخسته نباشید. دیشب تو مغازه(گیمنت)یکی ازدوستان

پرسش

باعرض سلام وخسته نباشید.

دیشب تو مغازه(گیمنت)یکی ازدوستان درحال نگاه کردن بازی جام جهانی بودیم چندتا از بچها رفتن بیرون سیگار بکشن وقتی برگشتن داخل من رفتم بیرون دیدم بیرون مغازه یکی گوشیشوجاگذاشته!

گفتم برش میدارم یکم اذیتش میکنم گوشیوبهش میدم.تازه مغازه2تادوربین داره رفیقم(صاحب مغازه)نگاه میکنه ومی‌بینه وبهم زنگ میزنه منم میگمش اره دسته منه یکم اذیتش کن بعدبهش بدیم!

اینا نشستن فیلم نگاه کردن میگن تومخواستی گوشیو ببری!

یکساعت نشد گوشیوبهش دادم احمق وقتی گوشیوگرفت زنگ زده پلیس اومده گفته گوشیم ازم زده دیده لورفته اورده داده!

بهش میگم اولا: من اگرقصد دزدی داشتم که همون اول گوشیوخاموش میکردم سیمکارتشم برمیداشتم که قابل رد گیری نباشه!گوشیوروشن گذاشتم که طرف فکرنکنه دزدبرده نترسه یکم که گذشت برم بدمش.

دوم:گیمنت دقیقا روبه روی خونه مونه همه منومیشناسن من میدونم تمام دوربین ها کجاست چرا باید جلودوربین تومحل خودمون گوشیه لپوقیتو بدزدم!

سوم:و دلیل اصلی که من برشداشتم این بود.من کارمهم داشتم باید میرفتم اومدم سوارماشینم شدم برم دیدم یک پرایدسفیدوایستادجلوی من واز نگاه اون متوجه گوشیه شدم فهمدیم الانه که بزنه وبره.هم دیدم طرف خیز برداشت بره سمت گوشی من زودتررفتم باخودم گفتم معلومه ماله بچه مچه ای چیزیه گناه داره یکم اذیتش کنم بهش بدم.و دقیقا همین کارو کردم.الانم زنگ زده تهدیدم میکنه که فیلم دوربین داریمو شاهد داریمو بیچارت میکنم و ابروت میبرموازین حرفا…….

گوشیه لخهههه شو همون ساعت اول گرفته ولی میخواد شکایت کنه.

خیلی فکرمودرگیرکرده .ایا راهی هست که یکم استرسم کمتربشه یا میتونه منو بندازه زندان؟

0
محسن 2 سال 139 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )