باعرض سلام و خسته نباشید, ایا انتشار اگهی درروزنامه های کثیر

پرسش

باعرض سلام و خسته نباشید, ایا انتشار اگهی درروزنامه های کثیرالانتشار مبنی برمفقودی گواهی موقت کارشناسی سند محکم و قانونی برای دادگاه در صورت بروز سواستفاده احتمالی میباشد؟ ناگفته نماند مدرک دانشنامه به تازگی دریافت شده و گواهی موقت فاقداعتبارشد.

0
سمیراهاشمی 3 هفته 25 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse