با سلام، آیا در واحد نوساز، متراژ انباری اختصاصی در پیلوت  ب

پرسش

با سلام، آیا در واحد نوساز، متراژ انباری اختصاصی در پیلوت  به زیربنای واحد اضافه و در قیمت کل محاسبه میشود.

0
شاپور 4 ماه 50 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )