با سلام آپارتمان ما ۸ واحد هست و من و همسایه ما از حیاط ب

پرسش

با سلام

آپارتمان ما ۸ واحد هست و من و همسایه ما از حیاط به پارکینک خود باید برویم ۳ تا از واحد ها در حیاط بدون رضایت اینجانب پارک مینمایند ایا من میتوانم شکایت کنم؟با تشکر

 

0
Bahrami6729 10 ماه 97 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )