با سلام: آیا شاکی می تواند با گذشت یکسال وچندماه از شکایت

پرسش

با سلام:

آیا شاکی می تواند با گذشت یکسال وچندماه از شکایت کیفری خود،مبنی بر اتهام ربایش،که متهم محکوم شده است وحکم به مرحله اجرا درآمده،دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف دهد؟

متاسفانه چنین دادخواستی،توسط شورای حل اختلاف،وارد دانسته،و مجدداَ،فرد مذکور را محکوم به پرداخت ۴۴٠٠٠٠٠٠ریال اجرت‌المثل ٩ ماه ایام تصرف یک دستگاه ترانس جوشکاری سیار که قیمت نو و آکبند آن در بازار مابین ۴٠٠الی۵٠٠ هزار تومان می باشد نموده اند.

بسیار ممنون و خرسند خواهم شد اگر راهنمایی فرمایید

0
Altingold 4 ماه 100 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse