با سلام!!!آیا میشه وکالت بلاعزل سند خونه از کسی بگیریم و به

پرسش

با سلام!!!آیا میشه وکالت بلاعزل سند خونه از کسی بگیریم و به عنوان وثیقه بزارم؟؟

0
Yasamin.nazariiii95 1 سال 152 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )